BRIM Subsidie

Per 1 Januari 2013 is er door de overheid een subsidie in werking getreden die van toepassing is op monumenten. De kosten van het onderhouden van monumenten kunnen flink oplopen. Toch wordt het als een prioriteit gezien om het onderhoud regelmatig te laten verlopen. Wij van Koeverma leggen u graag uit hoe u dit kan helpen.

In de basis is het een subsidie voor instandhouding en restaureren van rijksmonumenten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen monumenten die geen woonhuis zijn en monumenten waar wel een woonbestemming voor is. U kunt hierbij denken aan oude grachtenpanden, molens en landhuizen. Deze regelingen komen ook voor onder provinciale of gemeentelijke subsidies, maar zijn ook onderdeel van de BRIM subsidie. Veel monumentale panden komen leeg te staan. Een oplossing voor deze leegstand is het pand een andere functie te geven. Voor het ontwikkelen van herbestemmingsplannen is subsidie mogelijk. 

Koeverma is zelf ook gespecialiseerd in monumentenzorg en weet wat er allemaal bij komt kijken om dit voor elkaar te krijgen.

BRIM subsidie monumentWat zijn de huidige regelingen van de BRIM subsidie?

Bij de laatste wijzigingen is er een groter budget beschikbaar gesteld. Volgens een rapport uit 2015 is er positief gereageerd op de subsidie en is de noodzaak van onderhoud nog steeds hoog.

De maximale subsidie die te verkrijgen is wordt nu berekend op basis van de herbouwwaarde van uw monument. We staan uw graag bij om u het een en ander uit te leggen. Kijk op de website monumenten.nl voor meer informatie.

Naast een subsidie is er ook de mogelijkheid tot een hypotheek als er grote uitgaven gedaan moeten worden. U kunt dan in aanmerking komen voor de Restauratiefonds-hypotheek of de Restauratiefondsplus-hypotheek. Dit is een lening met een aantrekkelijke lage rente. Voor meer informatie over deze regelingen kunt u kijken op restauratiefonds.nl.

Waar kan ik terecht voor een BRIM subsidie?

Komt u in aanmerking voor een subsidie? U kunt het rechtstreeks aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U moet bepaalde zaken inleveren, die u kan lezen op de website van cultureelerfgoed.nl. Nadat de subsidie is toegekend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zorgt het Restauratiefonds voor de uitbetaling. Hierover ontvangt u  automatisch bericht. Uiteraard biedt Koeverma ook aan deze zaken voor u te regelen. Ga naar de Brim-subsidie aanvragen pagina en u kunt binnen een paar stappen een verzoek indienen. Wij nemen dan direct contact met u op.

Heeft u interesse in de restauratie kennis en services van Koeverma, kijk verder op onze website en neem contact met ons op!